TÌM KIẾM

Trong:

      VIDEO CLIP
Cam ruộng
Cam ruộng
Khát vọng tuổi trẻ - Vũ Hoàng
Xem toàn bộ Video Clip

       THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch phát sóng Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng Xổ số kiến thiết
       LIÊN KẾT WEBSITE
  UBND tỉnh Gia Lai
  Tuyên giáo Gia Lai
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Tạp chí Tuyên giáo
  Báo Gia Lai
  Giới thiệu việc làm
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông Báo

Xem chi tiết...

        GIỚI THIỆU
Ý Nghĩa Logo COMEXIM

Xem chi tiết 
  Nghành Nghề Kinh Doanh
  Chủ trương và định hướng phát triển
  Thành tích nổi bật
        LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Lĩnh vực hoạt động

Xem chi tiết 
        THÔNG BÁO
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Xem chi tiết 
  THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
  Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt I
  Thông báo chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2018 đợt I
        BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2018

Xem chi tiết 
  Báo Cáo Tài Chính Năm 2018
  Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2017
  Báo Cáo Tài Chính Năm 2017
        QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2018

Xem chi tiết 
  Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2019
  Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
  Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
        ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
Các Chi Nhánh

Xem chi tiết 
  HỆ THỐNG CÁC CỬA HÀNG
  Các đơn vị liên doanh, liên kết
  Công ty con
        ĐỐI TÁC KINH DOANH
 Không có bản tin nào trong lĩnh vực này
        TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Xem chi tiết 
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 & TIỆC TẤT NIÊN ĐÓN XUÂN 2018
        TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng nhân viên

Xem chi tiết 
        LIÊN HỆ
Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi:

Xem chi tiết 
        THÔNG BÁO CHUNG

Đại hội nhiệt thành kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trích: Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

       SẢN PHẨM PHÂN PHỐI

a

năm thanh niên

       HỖ TRỢ TRỰC TUYỀN

Trang Thông Tin Điện Tử Comexim Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Comexim Gia Lai
Giấy phép số   Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 56 Lê lợi TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3823154 - Fax: (059)3823666
Email: contact@comexim.com.vn
Ghi rõ nguồn Comexim.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này