TÌM KIẾM

Trong:

      VIDEO CLIP
Cam ruộng
Cam ruộng
Khát vọng tuổi trẻ - Vũ Hoàng
Xem toàn bộ Video Clip

       THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch phát sóng Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng Xổ số kiến thiết
       LIÊN KẾT WEBSITE
  UBND tỉnh Gia Lai
  Tuyên giáo Gia Lai
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Tạp chí Tuyên giáo
  Báo Gia Lai
  Giới thiệu việc làm
TRANG NHẤT > THÔNG BÁO
Cập nhật ngày 10/03/2017 (GMT+7)

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

1. Thời gian:  07 giờ 30 phút, ngày 25/3/2017.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CPTM Gia Lai, 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chi Lăng, Tp Pleiku, Gia Lai.

3.  Chương trình Đại hội:

-  Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Gia Lai bổ sung, sửa đổi;

-  Thông qua các báo cáo và tờ trình:

§ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

§ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016;

§ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về tình hình Công ty năm 2016;

§ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

-    Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội: 16giờ 00 ngày 18/02/2017.

5. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 18/02/2017.

6.  Tài liệu Đại hội bao gồm:

-  Dự thảo Điều lệ; báo cáo các nội dung điều chỉnh, bổ sung  trong Điều lệ;

-   Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

-   Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016;

-   Báo cáo của BKS về tình hình Công ty năm 2016;

-   Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

-   Quy chế bầu cử, mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017.

      Toàn bộ tài liệu có liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 10/03/2017 tại địa chỉ: http://www.comexim.com.vn. click vào đây để download

      Lưu ý: Quý cổ đông gửi đơn ứng cử/đề cử phải kèm theo danh sách cổ đông liên kết (nếu có) và gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 22/03/2017 theo địa chỉ: Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phòng Kinh doanh, Công ty CP Thương mại Gia Lai, 56 Lê Lợi, Pleiku, Gia Lai.

7.  Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy mời để Ban tổ chức kiểm tra làm thủ tục đăng ký tham dự. Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác đi dự thay, vui lòng điền đầy đủ nội dung vào giấy ủy quyền (đính kèm) để nộp cho Ban tổ chức Đại hội khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.                

                                                            Tp.Pleiku, ngày 10 tháng 03 năm 2017

                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                  CHỦ TỊCH

 

                                                                     (đã ký)

 

 

                                                                               NGUYỄN THÁI BÌNH

Thư mời này được gửi đồng thời cho:                                 

- Các thành viên HĐQT, BKS, UBCKNN (Báo cáo) và Thư ký Công ty (để lưu);

- Thư mời này được gửi trên cơ sở danh sách cổ đông chốt ngày 18/02/2017 và địa chỉ của cổ đông đã đăng ký tại Công ty, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu có sai sót do việc đăng ký của cổ đông.

Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 CÁC TIN TỨC KHÁC
Công bố thông tin bổ nhiệm TGĐ 2018 (24/04)
Công bố thông tin 2018 (23/04)
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (06/04)
Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2 (06/04)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2 (17/03)
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt I (10/01)
thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2016 lần 2 (10/03)
Tặng 200 lon sữa INSULAC IQ3 cho các bé từ 1 đến 3 tuổi (11/11)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (21/03)
thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 (21/03)
 

Xem tin ngày:

        THÔNG BÁO CHUNG

Đại hội nhiệt thành kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trích: Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

       SẢN PHẨM PHÂN PHỐI

a

năm thanh niên

       HỖ TRỢ TRỰC TUYỀN

Trang Thông Tin Điện Tử Comexim Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Comexim Gia Lai
Giấy phép số   Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 56 Lê lợi TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3823154 - Fax: (059)3823666
Email: contact@comexim.com.vn
Ghi rõ nguồn Comexim.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này