TÌM KIẾM

Trong:

      VIDEO CLIP
Cam ruộng
Cam ruộng
Khát vọng tuổi trẻ - Vũ Hoàng
Xem toàn bộ Video Clip

       THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch phát sóng Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng Xổ số kiến thiết
       LIÊN KẾT WEBSITE
  UBND tỉnh Gia Lai
  Tuyên giáo Gia Lai
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Tạp chí Tuyên giáo
  Báo Gia Lai
  Giới thiệu việc làm
TIN MỚI NHẤT:
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo thường niên năm 2016

- 30/03/2017. Báo cáo thường niên


 Xem chi tiết 
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 28/03/2017. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông


 Xem chi tiết 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- 27/03/2017. Điều lệ


 Xem chi tiết 
Công bố thông tin thay đổi Ban kiểm soát

- 27/03/2017. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017


 Xem chi tiết 
Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 2

- 21/03/2016.


 Xem chi tiết 
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- 06/05/2013.


 Xem chi tiết 
Biên bản họp hội đồng quản trị công ty comexim Gia Lai

- 05/03/2012.


 Xem chi tiết 
Biên bản tổng hợp lấy ý kiến HĐQT bằng phiếu tham khảo

- 05/03/2012.


 Xem chi tiết 
Thông báo chốt danh sách cổ đông

- 25/02/2012. Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông


 Xem chi tiết 
Thông báo chốt cổ đông 2011

- 24/12/2011.


 Xem chi tiết 
Quy chế quản trị công ty

- 08/09/2011.


 Xem chi tiết 
Điều lệ công ty (mới)

- 15/08/2011.


 Xem chi tiết 
Danh sách cổ đông

- 01/08/2011.


 Xem chi tiết 
Điều lệ công ty

- 12/07/2011. Điều lệ công ty


 Xem chi tiết 
Bản cáo bạch Q1.09

- 12/07/2011. Bản cáo bạch Q1.09


 Xem chi tiết 
Công bố thông tin CĐ lớn

- 08/07/2011. Công bố thông tin CĐ lớn 2011


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:

        THÔNG BÁO CHUNG

Đại hội nhiệt thành kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở ngoài nước, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trích: Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

       SẢN PHẨM PHÂN PHỐI

a

năm thanh niên

       HỖ TRỢ TRỰC TUYỀN

Trang Thông Tin Điện Tử Comexim Gia Lai

Cơ quan chủ quản: Comexim Gia Lai
Giấy phép số   Cục quản lý Phát thanh-Truyền hình-Bộ thông tin và truyền thông cấp
Địa chỉ: 56 Lê lợi TP. Pleiku - Gia Lai
Điện thoại: (059)3823154 - Fax: (059)3823666
Email: contact@comexim.com.vn
Ghi rõ nguồn Comexim.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này